Питание и здоровье
Питание и здоровье

Особенности питания различных групп людей

Медицина в фото
Медицина в фото

Уникальные медицинские фото: органы, болезни, паразиты

Планирование беременности и зачатие
Планирование беременности

Рождение ребенка – важный шаг в жизни каждой семьи

Справочник по психиатрии
Справочник по психиатрии

Симптомы, диагноз, развитие, лечение

Cachexia hypophysaria syn — Ceroid storage disease syn

 • cachexia hypophysaria syn. syndr. Sheehan
 • cachexia lymphatica syn. syndr. Hodgkin
 • cachexia oedematosa syn. syndr. Askenazy-Roch
 • calcinosis circumscripta syn. syndr. Profichet
 • calcinosis interstitialis universalis syn. syndr. Teutschlander
 • calcinosis lipogranulomatosa progrediens syn. syndr. Teutschlander
 • camp eyes (англ.) syn. syndr. Obal
 • capillarotoxicosis syn. syndr. Schonlein-Henoch
 • caput Arnold syn. syndr. Scheuthauer-Marie-Sainton
 • carcinoid-syndromus syn. syndr. Cassidy-Scholte
 • cardiomegalia glycogenica syn. syndr. Pompe
 • cardiomyopathia idiopathica familiaris syn. syndr. Kugel-Stoloff
 • cardiopathia nigra syn. syndr. Ayerza
 • cardiorespiratory syndrome of extreme obesity (англ.) syn. syndr. pickwickoruro
 • carotidodynia syn. syndr. Hilger
 • carotis-sinus-syndromus syn. syndr. Charcot-Weiss-Baker
 • carotis-syndromus syn. syndr. Denny-Brown (II)
 • cartilage-hair-hypoplasie (англ.) syn. syndr. McKusick
 • cat-scratch-oculo-glandular syndrome (англ.) syn. syndr. Parinaud (I)
 • cataracta dermatogenes syn. syndr. Andogsky
 • cataracta syndermatotica syn. syndr. Andogsky
 • cavernitis fibrosa syn. syndr. de la Peyronie
 • celluloradiculoneuritis syn. syndr. Guillain-Barre
 • cephalodactylia syn. syndr. Waardenburg
 • cephalodactylia Vogt syn. syndr. Waardenburg
 • cerebropathia psychica toxaemica syn. syndr. Корсаков
 • cerebrosclerosis acuta diffusa infantilis syn. syndr. Krabbe (I)
 • cerebrosclerosis sudanophilica syn. syndr. Schilder
 • ceroid storage disease syn. syndr. Landing-Oppenheimer
Далее по теме: